نویسنده = ������������ ������ ����������
ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 22-16

مهرداد رقاع؛ منوچهر امیری دوان؛ سید حمید رضا ابطحی؛ سید مهدی سنبلستان؛ سید مجتبی ابطحی