نویسنده = محمد یزدانی
شیوع سرطان پروستات در بیماران تحت پیوند کلیه

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1156-1159

محمد یزدانی؛ رحیم جرجانی


نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخیص سل دستگاه ادراری - تناسلی

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 54-48

محمد یزدانی؛ مجید شیرانی؛ حسن صالحی؛ اصغر قلمکاری؛ مهتاب ضرغام؛ آزیتا نوری مهدوی