نویسنده = شیرین صادقپور
روزه‌داری در مبتلایان به بیماری‌های دستگاه گوارش فوقانی: راهکار بالینی برای پزشک خانواده

دوره 32، شماره 274، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 131-148

پیمان ادیبی؛ پرناز دانش پژوه‌نژاد؛ شیرین صادقپور؛ فاطمه هادی‌زاده؛ رضا ملک‌زاده


تشخیص و درمان آنژین صدری پایدار مزمن: راهکار بالینی مراقبت اولیه

دوره 30، شماره 204، مهر و آبان 1391

محمد ‌هاشمی؛ فاطمه ‌هادیزاده


تدبیر یبوست در بالغین: راهکار بالینی مراقبت اولیه

دوره 30، شماره 200، مهر و آبان 1391

پیمان ادیبی؛ فاطمه ‌هادیزاده


مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1120-1136

فاطمه هادیزاده؛ شهناز رضوی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ پیمان ادیبی


تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 108-104

محمود هادی‌زاده؛ محمد گرک یراقی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه هادی‌زاده؛ بهرام نشاط دوست