نویسنده = فاطمه هادی‌زاده
روزه‌داری در مبتلایان به بیماری‌های دستگاه گوارش فوقانی: راهکار بالینی برای پزشک خانواده

دوره 32، شماره 274، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 131-148

پیمان ادیبی؛ پرناز دانش پژوه‌نژاد؛ شیرین صادقپور؛ فاطمه هادی‌زاده؛ رضا ملک‌زاده


تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 108-104

محمود هادی‌زاده؛ محمد گرک یراقی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه هادی‌زاده؛ بهرام نشاط دوست