نویسنده = ������ ���������� ��������
تأثیر آموزش تغذیه بر اساس مدل BASNEF بر رفتارهای تغذیه‌ای و شاخص‌های کنترل قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1389-1400

آرش نجیمی؛ غلامرضا شریفی‌راد؛ اکبر حسن زاده؛ لیلا آزادبخت


بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 997-1007

شهرزاد شهیدی؛ مژگان عظیمی؛ مرتضی محمدی؛ اکبر حسن زاده


بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد

دوره 28، شماره 108، مرداد و شهریور 1389

مهناز نیک آیین؛ مریم حاتم زاده؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن زاده؛ زهرا موسوی؛ مهدی رفیعی