نویسنده = ������������ ���������� ������ �������� ������
اولین درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری با شتاب‌دهنده‌ی خطی در ایران

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 29-19

علی‌رضا خوش‌بین خوش‌نظر؛ سید محمد تقی بحرینی طوسی؛ عبدالرضا هاشمیان؛ رهام سالک