نویسنده = احمد موحدیان
همسانه‌سازی و بیان آنزیم لیپواکسیژناز پوستی Ambystoma mexicanum (LOXe) در باکتری Escherichia Coli

دوره 31، شماره 267، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2162-2170

مریم طحان؛ احمد موحدیان عطار؛ مهدی عباسیان؛ محمدرضا مفید


تهیه‌ی فرم ژل ماسک گلوکانتیم و ارزیابی اثرات بالینی آن در انسان

دوره 31، شماره 231، خرداد و تیر 1392، صفحه 389-399

سید ابوالفضل مصطفوی؛ محمد علی شا طالبی؛ احمد موحدیان عطار؛ حسین حجازی؛ امین متقی‌نژاد؛ رضا فدایی؛ جواد رمضان‌پور؛ پرستو زرین ضمیر


بررسی سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی متابولیسم آهن و نسبت تری‌گلیسرید به کلسترول HDL در بیماری شریان کرونری

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1680-1689

طیبه ظهرابی؛ احمد موحدیان؛ زمزم پاک نهاد؛ سید محمد ‌ هاشمی جزی؛ محمد رضا مراثی


بررسی سطح سرمی منگنز در مبتلایان به سرطان مثانه در مقایسه با گروه شاهد

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

حمید مزدک؛ نوشین میرخشتی؛ احمد موحدیان؛ فرانک یزدخواستی؛ ابراهیم بهزاد؛ محمد شفیعیان؛ زهرا شمس زاده


بررسی اثرات L-آرژینین بر سطح لیپیدهای سرمی در حیوانات هیپرکلسترولمیک و فعالیت آنتی‎اکسیدانی آن در مطالعات In Vitro

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 45-38

احمد موحدیان؛ فوزیه زادهوش؛ غلامعلی نادری؛ غلامرضا دشتی