نویسنده = �������������� ����������
بررسی ارتباط بین رتینوپاتی دیابتی و پروفایل چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 34، شماره 380، خرداد و تیر 1395، صفحه 444-449

فاطمه اسلامی؛ حمیدرضا قاسمی بصیر


عملکرد بینایی پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی ناشی از عمل کاتاراکت

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 62-69

سید علی اکبر مرتضوی؛ فاطمه اسلامی؛ حسین عطارزاده؛ کبری نصراللهی؛ سید محمد تقی قریشی


مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

حیدرعلی معینی؛ فاطمه اسلامی؛ محمدرضا اخلاقی؛ افسانه نادری بنی؛ اکرم ریسمانچیان؛ علی نجفیان جزی پست