نویسنده = زیبا فرج‌زادگان
ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1814-1819

زیبا فرج زادگان؛ احمد رضا زمانی؛ محبوبه والیانی؛ الهام گلشاه


بررسی نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه ادرار صبح به جای اندازه‌گیری پروتئین ادرار24 ساعته در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

منصور ثالثی؛ منصور کریمی‌فر؛ زیبا فرج‌زادگان؛ کمال اصالت‌منش؛ شهرزاد خسروی؛ پروین فلاحی؛ محمود اکبریان