نویسنده = اکرم ریسمانچیان
بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390

دوره 35، شماره 431، خرداد و تیر 1396، صفحه 591-597

علیرضا دهقانی؛ حسن رزمجو؛ حشمت‌اله قنبری؛ فرهاد فاضل؛ فرزان کیان ارثی؛ علی صالحی؛ محمدرضا اخلاقی؛ یاسمن محسنی


بررسی شیوع کراتیت قارچی در مبتلایان به اولسر قرنیه

دوره 32، شماره 308، آذر و دی 1393، صفحه 1863-1869

فائزه محمدی؛ علیرضا پیمان؛ پروین دهقان؛ حسن رزمجو؛ مهرنوش ماهرالنقش؛ محمد فلاحتی؛ نوید امینیان


مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی Johnson & Johnson و Night & day

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1375-1380

حسن رزمجو؛ ساینا آتشکدی؛ سید محمد علی ابطحی؛ مجتبی اکبری


نتایج بینایی جراحی رفرکتیو Phakic IOL Implantation در بیماران میوپ با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1081-1086

حسن رزمجو؛ کبری نصرالهی؛ عرفان محمداسماعیل


فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان

دوره 29، شماره 140، خرداد و تیر 1390، صفحه 638-643

حسن رزمجو؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ زهرا السادات ابطحی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سید حسین ابطحی


اثر Photoreactive keratectomy به کمک دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عیوب انکساری

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 467-474

حسن رزمجو؛ لیلا رضایی؛ حمید فشارکی؛ کبری نصراللهی؛ علیرضا پیمان؛ محمدرضا اخلاقی


اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 353-361

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ لیلا رضائی؛ هوشنگ احمدیان؛ کبری نصراللهی؛ محمد رضا اخلاقی؛ حمید فشارکی؛ آزاده کرمی


مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1429-1436

سید محمد قریشی؛ حسین عطارزاده؛ حیدرعلی معینی؛ اکرم ریسمانچیان؛ مهدی توکلی؛ شیوا رقایی


بررسی اثر Photorefractive keratectomy در اصلاح هیپروپی بالای 3 دیوپتر 4 ماه پس از عمل جراحی

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ حمید فشارکی؛ اکرم ریسمانچیان؛ سید علی اکبر مرتضوی


کاربرد پروستاگلاندین‌ها در درمان گلوکوم

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

اکرم ریسمانچیان؛ عرفانه قسامی