نویسنده = بهناز خانی
طراحی و ساخت دستگاه بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی

دوره 33، شماره 335، خرداد و تیر 1394، صفحه 722-730

مریم حاج رسولی‌ها؛ مجید محمدبیگی؛ محمدرضا یزدچی؛ بهناز خانی


بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی-فرم کوتاه (KDQOL-SF) در بیماران ایرانی

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2159-2168

امید فردینمهر؛ زیبا فرج زادگان؛ افسون امامی‌نائینی؛ مژگان مرتضوی؛ علی غلامرضایی


تأثیر کارنیتین بر دیس‌لیپیدمی‌ و آنمی‌ در بیماران همودیالیزی

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 596-605

افسون امامی‌نائینی؛ مهناز مرادی؛ مژگان مرتضوی؛ مهدی هادی زاده؛ فرهاد شیرانی؛ علی غلامرضایی؛ حامد بصیر غفوری


بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1655-1667

افسون امامی نائینی؛ علیرضا شکریان؛ شهرزاد شهیدی؛ مهدی اعظمی؛ سید حسین حجازی؛ مهدی تذهیبی


هیپرتانسیون و نفروپاتی: دو عارضه‪ی جدی دیابت

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

افسون امامی نائینی