نویسنده = محمد دهقانی
بررسی میزان شیوع عوامل خطر سندرم Carpal Tunnel در مبتلایان در مقایسه با گروه شاهد

دوره 34، شماره 403، آذر و دی 1395، صفحه 1237-1243

محمد دهقانی؛ الهام نورمحمدی؛ شقایق دهقانی؛ شکیبا دهقانی


مقایسه‌ی دو روش درمان در اپی‌کندیلیت خارجی: یک کار آزمایی بالینی دوسوکور

دوره 27، شماره 94، خرداد و تیر 1388، صفحه 143-156

محمد دهقانی؛ یاسر تجلی زاده خوب؛ حسین فانیان


درمان جراحی گیر‌افتادگی عصب سوپرااسکاپولار

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

محمد دهقانی؛ ارسلان محمودیان


استفاده از ورید در سندرم تونل کارپ عود کننده

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 8-13

محمد دهقانی