نویسنده = ابراهیم عامری
بررسی آسیب‌شناسی عضلات پارااسپینال در انواع اسکولیوزیس

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 46-53

ابراهیم عامری؛ حمید بهتاش؛ بهرام مبینی؛ بهشاد بوذری؛ تینا شوشتری‌زاده؛ پیام کبیری


پانکراتیت‌های بالینی و تحت‌بالینی متعاقب اعمال جراحی اسکولیوزیس و عوامل خطر آن

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 54-61

حمید بهتاش؛ ابراهیم عامری؛ بهرام مبینی؛ بهشاد بوذری؛ پیام کبیری