نویسنده = خلیل خیام‌باشی
مقایسه‌ی اثر سه نوع تمرین مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی افراد فعال

دوره 30، شماره 186، خرداد و تیر 1391

سید فخرالدین رجائی؛ حسین مجتهدی؛ محمد مرندی؛ نادر رهنما؛ احمدرضا موحدی؛ عفت بمبئی‌چی؛ خلیل خیام‌باشی


مقایسه‌ی تأثیر دو روش تمرین درمانی و فیزیوتراپی بر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390، صفحه 1150-1156

سمیه نوری؛ غلامعلی قاسمی؛ خلیل خیام‌باشی؛ عبدالکریم کریمی؛ وازگن میناسیان؛ سمیه علی زمانی


مقایسه‌ی تراکم مواد معدنی استخوان بالا تنه و پایین تنه‌ی زنان فوتسالیست حرفه‌ای با افراد غیر ورزشکار

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 1-8

فاطمه موسوی؛ خلیل خیام‌باشی؛ محمد رضا سلامت؛ نادر رهنما