نویسنده = ���������������� ��������
فراوانی اختلالات طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 27، شماره 93، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 103-106

حمید افشار؛ لیلا جهانگرد؛ وحید شایگان نژاد؛ نسرین مسائلی؛ مهرناز مهدی پور