نویسنده = ���� ���� ���������� ��������
تعیین تأثیر داروی هیدروکسی اوره بر پارامترهای ترانس کرانیال داپلر در بیماران مبتلا به کم‌خونی داسی شکل

دوره 27، شماره 95، خرداد و تیر 1388، صفحه 268-274

ناصر شرف الدین زاده؛ نسترن مجدی نسب؛ خدامراد زندیان؛ کیوان طاهر پور؛ ارمغان مروج آل‌علی؛ محمد پی پل زاده