نویسنده = زهرا سیده بنکدار
معرفی یک مورد گرانولوماتوز وگنر

دوره 27، شماره 101، آذر و دی 1388، صفحه 724-731

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم‌زاده؛ زهرا سیده بنکدار؛ پیمان متقی


بررسی شیوع اختلال عملکرد اندوتلیوم عروقی (FMD مختل) در خانم‌های مبتلا به لوپوس و ریسک فاکتورهای آن

دوره 27، شماره 94، خرداد و تیر 1388، صفحه 157-171

زهرا سیده بنکدار؛ بیژن احمدی؛ سیّد محمد هاشمی