نویسنده = رامین ایران‌پور
بررسی ژنتیکی ژن TTF2 در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید ناشی از دیس‌ژنزی غده‌ی تیرویید

دوره 30، شماره 189، خرداد و تیر 1391

فروزنده محجوبی؛ مهین ‌هاشمی‌پور؛ رامین ایران‌پور؛ مسعود امینی؛ سیلوا هوسپیان


ارزشیابی تست آزمایشگاهی Gastric aspirate shake test در پیش‌گویی نیاز به سورفاکتانت در نوزادان مبتلا به بیماری غشای هیالین

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 307-316

منصور محمدی؛ رامین ایرانپور؛ مجید محمدی زاده؛ بهرام سلیمانی؛ مهنوش حاجی حیدری