نویسنده = فائزه مشرف جوادی
بررسی ماکروسکوپی اثر نور دستگاه لایت کیور بر روند ترمیم زخم در موش نر نژاد NMRI

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1007-1013

محمد علی نیلفروش‌زاده؛ وحید چنگیزی؛ حمیرا مردانی؛ پریسا کاکانژادیان؛ فائزه مشرف جوادی؛ فریبا جعفری؛ الهه هفت برادران


اثر عصاره‌ی الکلی 2% چای سبز بر روند ترمیم زخم‌های باز موش سوری نر

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 325-336

پریچهر یغمایی؛ فائزه مشرف جوادی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ حمیرا مردانی؛ پریسا کاکانژادیان