نویسنده = عباس قربانی
مقایسه‌ی تأثیر ممانتین و سدیم والپروات در پیش‌گیری از میگرن مزمن و دوره‌ای

دوره 33، شماره 343، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1157-1167

عباس قربانی؛ وحید شایگان‌نژاد؛ یوسف عارفی؛ بهناز انصاری


آیا همبستگی ژنتیکی بین ژن CACNA1A و فرم معمول میگرن در شهر اصفهان وجود دارد؟

دوره 31، شماره 245، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1105-1113

مریم استاد شریف؛ عباس قربانی؛ منصور صالحی؛ رخساره معمار


بررسی اثر دونپزیل بر روی سرعت جریان خون عروق مغزی در بیماری آلزایمر

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

عباس قربانی؛ احمد چیت ساز؛ مهدی شیشه‌گر؛ مجتبی اکبری


سر دردهای اولیه: طبقه بندی و تشخیص

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 551-561

عباس قربانی؛ احمد چیت ساز