نویسنده = ����������������������� ��������������
بررسی نتایج درمان جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی

دوره 27، شماره 97، مرداد و شهریور 1388، صفحه 365-372

محمدرضا اعتمادی‌فر؛ ارسلان محمودیان؛ فرشاد مهنام