نویسنده = سید عباس طباطبایی
کاشت گرافت مخاطی روده‌ی باریک روی بستر زیر مخاط روده‌ی بزرگ در گربه

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

غلامرضا مهاجری؛ منصور صفایی؛ رضا اشراقی سامانی؛ روح اله سبحانی


عوارض تنفسی پس از ازوفاژکتومی ترانس‌هیاتال

دوره 27، شماره 97، مرداد و شهریور 1388، صفحه 394-399

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ رضا اشراقی سامانی؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان