نویسنده = سید محسن میر محمد صادقی
بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق

دوره 28، شماره 104، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 28-36

سید محسن میر محمد صادقی؛ علی اعتصام پور؛ زینب شریعت؛ مژگان قاری پور؛ محمود سعیدی؛ پیمان نیلفروش؛ فاطمه سادات میرمحمدصادقی