نویسنده = امید اثناعشری
بررسی ارتباط لنفوسیت‌های T سیتوتوکسیک Cd8 و سایر مشخصات بالینی و آسیب‌شناسی با بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 35، شماره 448، مهر و آبان 1396، صفحه 1309-1314

سیمین همتی؛ میترا حیدرپور؛ آوات فیضی؛ فاطمه ابوطالبیان


بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تکرارهای دوتایی CA در اینترون شماره‌ی 2 ژن src و خطر ابتلا به سرطان پستان

دوره 35، شماره 419، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 87-92

غزاله حافظی؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پروستات

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 605-611

زهرا صدری؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


سرطان پستان در حاملگی

دوره 33، شماره 347، مهر و آبان 1394، صفحه 1380-1390

منیره طوسی؛ سیمین همتی؛ محمد محمدیان پناه


اثرات راهبردهای درمانی و اطلاعات دموگرافیکی روی احتمال عوارض بافت‌های طبیعی در رادیوتراپی سر و گردن از طریق مدل Lyman

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 945-954

نصراله جباری؛ سیدرضا موسوی؛ امید اثناعشری؛ مهدی اقدسی؛ حمیدرضا خلخالی


پلی‌مورفیسم تکرار دی‌‌نوکلئوتید GT در ژن CA3PIK و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کلورکتال

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 484-494

سها پارسافر؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی


بررسی پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پستان

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 134-143

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی پلی‌مورفیسم تکرار CAC در ژن HOXA1 و ارتباط آن با سرطان پستان

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 660-668

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


ویژگی های بالینی و بقای بیماران مبتلا به سرطان رکتوم

دوره 32، شماره 286، خرداد و تیر 1393، صفحه 752-755

سیمین همتی؛ محمد محمدیان پناه


پاسخ بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا به درمان هیدروکسی اوره

دوره 31، شماره 264، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2023-2030

مجید متولی باشی؛ طیبه قاسمی؛ سیمین همتی؛ حمید هورفر


پلی‌مورفیسم تکرار سه نوکلئوتیدی در گیرنده‌ی نوع یک فاکتور رشد ترانسفورم‌کننده‌ی بتا و خطر ابتلا به سرطان پستان

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1369-1377

الهه کمالی؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ پدیده کریمی؛ پریسا خردمند


رابطه‌ی بین سرطان کلیه و شغل در استان اصفهان: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 305-313

مینا تجویدی؛ سجاد نجفی؛ سید هادی مولانا؛ سیف اله غریب؛ سیمین همتی


ارتباط ژن ژلاتیناز B با سرطان ریه در افراد سیگاری و غیر سیگاری

دوره 30، شماره 205، مهر و آبان 1391

مجید متولی باشی؛ سمیه تقوایی؛ سیمین همتی


مقایسه‌ی دقت شناسایی ویروس سیتومگال انسانی به روش‌های Real-time PCR و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در دریافت‌کنندگان پیوند کلیه

دوره 30، شماره 188، خرداد و تیر 1391

مجید کمیجانی؛ محمدتقی کاردی؛ سید مرتضی جوادی راد؛ نیلوفر نقشینه؛ مرضیه رضایی؛ سیمین همتی؛ آزاده حمزه‌ئی سیچانی


پلی‌مورفیسم DNA ماهواره‌ای ژن CYP19 و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1937-1944

سید مرتضی جوادی راد؛ سیمین همتی؛ منوچهر توسلی


تأثیر کورکومین خوراکی در پیش‌گیری از بروز درماتیت حاد ناشی از اشعه

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1216-1223

سیمین همتی؛ آرمین سعیدی


تشخیص جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3- کیناز در سرطان رحم در ایران

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1107-1113

معصومه الیاسی؛ منوچهر توسلی؛ مهری فقیهی؛ سیمین همتی


بررسی مقایسه‌ای بروز عوارض حاد دو داروی فمارا و لتروفم در بیماران یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

سیمین همتی؛ امید اثناعشری؛ مجتبی اکبری؛ یوسف جواد زاده