نویسنده = پیمان سلامتی
اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 773-779

محمد عارفی؛ فخرالدین تقدسی‌نژاد؛ خسرو صادق نیت حقیقی؛ پیمان سلامتی؛ فاضل گودرز؛ الهام سعدیانی


پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

پیمان سلامتی؛ موسی زرگر؛ عسگر اقبالخواه؛ رضا چمن؛ کامبیز ستوده؛ بهداد نوابی؛ زهرا مختاری