نویسنده = محمد میناکاری
ارتباط سندرم متابولیک با شدت‌ ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس گاستروازوفاژیال

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2527-2536

احمد شواخی؛ محمد میناکاری؛ مهسا خدادوستان؛ لیلا غفوری‌پور


بررسی یافته‌های آندوسکوپی در بیماران کاندید عمل پیوند کلیه

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1114-1119

محمد جواد فلاح؛ محمد میناکاری؛ پیمان ادیبی


Opium Consumption and Risk of Liver Fibrosis in Chronic Hepatitis B and C

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

احمد شواخی؛ علیرضا صادقی؛ محمد میناکاری