نویسنده = پرهام رئیسی
تأثیر مصرف حاد، تحت مزمن و مزمن انواع شکلات بر اضطراب، فعالیت حرکتی و مصرف غذا در موش‌های صحرایی نر

دوره 39، شماره 648، آذر و دی 1400، صفحه 835-841

10.22122/jims.v39i648.14636

غزاله هادیان؛ مریم راداحمدی؛ حجت اله علایی؛ پرهام رئیسی


اثر اریتروپویتین بر آپوپتوز نورونی در شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ در رت‌های آلزایمری شده با استرپتوزوسین

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1593-1598

10.22122/jims.v35i454.8745

مولود شبرنگ؛ بهمن رشیدی؛ حجت‌اله علایی؛ محمدرضا شریفی؛ پرهام رئیسی


بررسی تأثیر لووتیروکسین بر Demyelination موضعی القا شده با لیزولسیتین در کیاسمای بینایی موش‌های نر

دوره 35، شماره 437، مرداد و شهریور 1396، صفحه 789-795

بهمن رشیدی؛ کبری پیغانی؛ فاطمه خانی؛ آرین رفیعی‌زاده؛ حجت‌اله علایی؛ پرهام رئیسی


اثر مدت زمان متفاوت استرس بر تغییرات حافظه‌ی فضایی و شناختی در موش‌های صحرایی نر

دوره 32، شماره 309، آذر و دی 1393، صفحه 1933-1943

هدی رنجبر؛ مریم راداحمدی؛ حجت‌اله علایی؛ پرهام رئیسی


نقش انسولین در عملکردهای شناختی در سیستم مرکزی اعصاب

دوره 31، شماره 227، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 224-236

سعیده داوری؛ پرهام رئیسی


اثر اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه در رات‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1648-1656

پرهام رئیسی؛ زهره عرب پور؛ مولود شبرنگ؛ بهمن رشیدی؛ حجت‌اله علایی؛ محمدرضا شریفی؛ محمود سلامی؛ غلامعلی حمیدی


اثر ورزش بر یادگیری و حافظه در رت‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز

دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390، صفحه 1142-1149

مهدیه یوسفی؛ پرهام رئیسی؛ حجت اله علایی؛ علی اصغر پیله وریان


اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های جانبی مغز (icv-STZ)

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1825-1834

زهره زمانی؛ پرهام رئیسی؛ حجت‌اله علایی؛ علی اصغر پیله وریان؛ زهرا زمانی


اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

حمید رضا دهقانی دولت آبادی؛ دکتر پرهام رئیسی؛ دکتر حمید عزیزی ملک آبادی؛ دکتر حجت اله علایی؛ دکتر علی اصغر پیله وریان