نویسنده = محمود عمرانی‌فرد
مقایسه‌ی دانسیته‌ی عروقی بافت‌های اتساع یافته با بافت طبیعی در بیماران نیازمند بافت جایگزین

دوره 35، شماره 452، آذر و دی 1396، صفحه 1462-1467

محمود عمرانی‌فرد؛ نوشین افشار مقدم؛ شهرام شیرانی


مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 41-48

محمود عمرانی فرد؛ امیر مهدی انصاری؛ نوشین جاذبی؛ رضا روزبهانی؛ مجتبی اکبری


بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1943-1952

معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ علی حکمت نیا؛ بابک توکلی؛ مریم بشتام؛ محمد خارک؛ نضال صراف زادگان


بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2023-2031

محمود عمرانی فرد؛ الهه خیرخواه؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ)

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1907-1916

محمود عمرانی فرد؛ مصطفی ده‌مرده‌ای