نویسنده = سعیده داوری
اثر تکاملی محرومیت از نور بر القای تقویت درازمدت (LTP) در نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ موش صحرایی

دوره 31، شماره 228، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 237-246

سید علیرضا طلایی؛ سید مجتبی بنی طباء بیدگلی؛ سعیده داوری؛ محمود سلامی


مکمل پروبیوتیک اختلال تقویت دراز مدت (LTP) را در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت مهار می‌کند

دوره 30، شماره 218، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2236-2247

سعیده داوری؛ سید علیرضا طلایی؛ محمود سلامی؛ محمدرضا فاضلی؛ حجت‌اله علایی


تغییر در تجربه‌ی حس بینایی یادگیری فضایی موش‌های صحرایی در ماز آبی موریس را مختل می‌کند

دوره 28، شماره 111، مهر و آبان 1389

علیرضا طلائی زواره؛ سعیده داوری؛ مریم غلامی؛ محمود سلامی