نویسنده = نعیم احتشام
مقایسه‌ی جهش ژن CDH1 در بیماران مبتلا به سرطان ارثی منتشره‌ی معده با سرطان اسپورادیک منتشره‌ی معده

دوره 35، شماره 432، خرداد و تیر 1396، صفحه 622-628

عباس مریدنیا؛ مجید خیراللهی؛ محمد امین طباطبایی‌فر؛ مهرداد زینلیان


اثر اینترفرون بتا بر بیان miR-145 در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis

دوره 34، شماره 396، مهر و آبان 1395، صفحه 1013-1018

نعیم احتشام؛ محمدرضا شریفی؛ فریبرز خوروش؛ مجید خیراللهی


نسل جدید روش‌های توالی‌یابی و کاربردهای آن

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2469-2480

میثم مصلایی؛ حامد میرزایی؛ میگانوش سیمونیان


نقش عوامل رونویسی در تنظیم توسعه و تمایز سلول‌های شبکیه‌ی عصبی

دوره 33، شماره 351، مهر و آبان 1394، صفحه 1584-1596

راضیه حیدری؛ فاطمه ناظم رعایا؛ مجید خیراللهی


TERRA و بیماری‌های انسانی مرتبط با آن

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 522-535

سپیده دشتی؛ مجید خیراللهی


بیان miR-148a در تومورهای مننژیومای انسانی

دوره 33، شماره 325، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 252-257

مهدیه مودی؛ مجید خیراللهی


بیان پروانسولین انسانی در گیاه با استفاده از ناقل pVUT (Plasmid Viral University of Tehran)

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 346-354

مهناز خیرالهی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ مجید خیراللهی؛ فریبا ابوئی مهریزی؛ هوشنگ علیزاده


بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی

دوره 33، شماره 321، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 54-69

فاطمه ناظم رعایا؛ راضیه حیدری؛ مجید خیراللهی


بیان ژن TERRA در درجات توموری مختلف آستروسایتوما

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2333-2342

سپیده دشتی؛ سعیده عشوری؛ مجید خیرالهی


سنتز miRNA و مکانیسم‌های تنظیمی

دوره 32، شماره 296، مهر و آبان 1393، صفحه 1259-1268

نعیم احتشام؛ مهدیه مودی؛ مجید خیراللهی


بررسی جهش در اگزون‌های 8 و 3 ژن 1A3SLC و اگزون‌های 4 و 10 ژن 9A7 SLC در بیماران مبتلا به سیتینوری در ایران

دوره 32، شماره 293، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1073-1080

لیلا کولیوند؛ مهرداد محمدی؛ رسول صالحی؛ بهروز عزت‌پور؛ مجید خیراللهی


تلومراز و درمان تومورهای مغزی

دوره 31، شماره 267، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2193-2208

مجید خیراللهی؛ رویا خواجه گودری؛ رضا قویمی


مروری بر اسید نوکلئیک پپتیدی: ساختار، خصوصیات و کاربردها

دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2390-2402

عارف فرخی فرد؛ مجید خیراللهی


عوامل ژنتیکی ناباروری در مردان

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1149-1162

آرزو کرم‌زاده؛ ها‌دی میرزاپور؛ مجید خیراللهی


ایجاد بانک تومور و چالش‌های آن

دوره 31، شماره 245، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1114-1123

مجید خیراللهی؛ زهرا خلج؛ فاطمه ناظم‌الرعایا؛ سپیده دشتی؛ فریبرز خوروش؛ محمد کاظمی


نقش تلومر در سلول و اختلال در عملکرد آن و تومورزایی

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2554-2583

مجید خیراللهی؛ مهسا کلاهدوز؛ فاطمه آهنگری؛ لیلا کولیوند؛ فریبرز خوروش


ساختار تلومر و نقش آن در آسیب به DNA و بروز اختلالات ژنتیکی

دوره 30، شماره 210، آذر و دی 1391، صفحه 1730-1744

مجید خیراللهی؛ لیلا کولیوند