نویسنده = گیتا فقیهی
بررسی اثربخشی پیلینگ اسکار آکنه با اسید سالیسیلیک 30 درصد در پایه‌ی پلی‌اتیلن گلیکول

دوره 36، شماره 497، آذر و دی 1397، صفحه 1116-1121

10.22122/jims.v36i497.10804

علی اصیلیان؛ گیتا فقیهی؛ ذبیح‌اله شاهمرادی؛ مینا صابر؛ بهشته پورواحدی؛ حسین حافظی


بررسی اثربخشی استات روی 2/1 درصد موضعی در درمان خارش و اریتم بیماران سبورئیک درماتیت تحت درمان با محلول کتوکونازول 2 درصد

دوره 34، شماره 378، خرداد و تیر 1395، صفحه 362-366

فاطمه مختاری؛ گیتا فقیهی؛ شادی گلچین؛ سید محسن حسینی؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده