نویسنده = وحید چنگیزی
بررسی ماکروسکوپی اثر نور دستگاه لایت کیور بر روند ترمیم زخم در موش نر نژاد NMRI

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1007-1013

محمد علی نیلفروش‌زاده؛ وحید چنگیزی؛ حمیرا مردانی؛ پریسا کاکانژادیان؛ فائزه مشرف جوادی؛ فریبا جعفری؛ الهه هفت برادران