نویسنده = �������������� ����������
بررسی فراوانی نسبی دیابت و پره‌دیابت در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و مقایسه با گروه شاهد

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2440-2447

بهرام پاکزاد؛ نیما عباسی ولدانی؛ مجتبی اکبری


بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

شهرزاد شهیدی؛ بهرام پاکزاد؛ مژگان مرتضوی؛ شیوا صیرفیان؛ مجتبی اکبری؛ عبدالامیر عطاپور؛ علیرضا شایگان نژاد