نویسنده = فرزانه امین‌پور
بررسی سهم مشارکت مجلات علمی پژوهشی در تولیدات علمی دانشگاه

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 367-375

فرزانه امین‌پور


روش‌های ارتقای رتبه‌ی وب‌ سایت‌های دانشگاه‌ها‌ی علوم پزشکی ایران

دوره 29، شماره 127، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 115-125

فرزانه امین‌پور


آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1598-1605

طاهره چنگیز؛ پیام کبیری؛ ‌سارا مظفرپور؛ نیما خلیقی نژاد؛ هاجر طاهری؛ عاطفه صادقی‌زاده؛ منیژه عطایی کچویی؛ فرزانه امین پور