نویسنده = �������������� ���������������� ������
گزارش یک مورد نادر از نورالژی عصب سه قلو به دنبال مصرف بروموکریپتین

دوره 29، شماره 141، مرداد و شهریور 1390، صفحه 686-694

رضا باورصاد شهری‌پور


گزارش یک مورد شناخته شده‌ی آرتریت روماتویید و واسکولیت مغزی با پاسخ مطلوب به پالس کورتون و سیکلوفسفامید

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 188-195

رضا باورصاد شهریپور؛ سید احسان محمدیانی نژاد؛ سید آیدین ساجدی؛ شهرام ترحمی