نویسنده = سیمین همتی
ویژگی های بالینی و بقای بیماران مبتلا به سرطان رکتوم

دوره 32، شماره 286، خرداد و تیر 1393، صفحه 752-755

سیمین همتی؛ محمد محمدیان پناه


تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 828-836

شاپور امیدواری؛ امین شفی زاد؛ ساسان رزمجو قلایی؛ حمید نصرالهی؛ نیلوفر احمدلو؛ منصور انصاری؛ احمد مصلایی؛ محمد امین مصلح شیرازی؛ محمد محمدیان پناه