نویسنده = ���������� ������ �������� ������
بررسی فاصله‌ی زمانی بین شروع علایم تا تشخیص قطعی سرطان مثانه

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1242-1247

سید محمد آرش تقوی؛ محمد هاتف خرمی


بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 901-908

مهسا تقوی؛ یونس کلافی؛ عبدالرسول طالعی؛ غلامرضا ده بزرگی؛ سید محمد آرش تقوی