نویسنده = داوود شفیعی
بررسی ارتباط بین سطح سرمی ‌مارکرهای توموری با شدت فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن و سیروز

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1381-1388

مریم حیدرپور؛ حمید توکلی؛ داوود شفیعی؛ نوید کلینی؛ اکبر ارجمندپور


بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 924-934

داوود شفیعی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ مریم حیدرپور؛ اسماعیل آقابابایی؛ محمد طلایی؛ نضال صراف زادگان