نویسنده = مسعود پورمقدس
سندرمی که شواهد سکته‌ی قلبی حاد را تقلید می‌کند: یک گزارش موردی

دوره 29، شماره 140، خرداد و تیر 1390، صفحه 651-656

الهیار گلابچی؛ نضال صراف زادگان؛ مسعود پورمقدس؛ ایرج شمسی؛ سیدعلی کاظمی


اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1275-1280

غلامرضا دشتی؛ مسعود پورمقدس؛ محمد حسین صانعی؛ محسن حسینی؛ سید محمود قیومی


بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1008-1015

نغمه ضیائی؛ معصومه صادقی؛ آرش اخلاقی؛ امید پیرجامی؛ مجید یاران؛ مسعود پورمقدس