نویسنده = امید یقینی
بررسی عوارض سدیم والپروات در کودکان 15-2 ساله‌ی مبتلا به صرع و میگرن

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 707-711

امید یقینی؛ جعفر نصیری؛ پریسا نصر اصفهانی


شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1046-1054

امید یقینی؛ توران محمودیه؛ شادی بهفر؛ مریم علوی راد؛ راضیه قربانی؛ بهاره پویا


مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1126-1139

امید یقینی؛ سمیه خامه؛ فرزانه دانش؛ محمدرضا مدرسی؛ حسین صانعیان