نویسنده = علی مومنی
بررسی ارتباط کاهش اسید اوریک با کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپراوریسمی و پرفشاری خون

دوره 33، شماره 353، آذر و دی 1394، صفحه 1672-1685

محدثه پورپونه؛ روح‌اله نریمانی؛ سعید مردانی؛ علی مومنی


بررسی اختلال عملکرد جنسی و ارتباط آن با سطح پرولاکتین سرم، کفایت دیالیز و برخی از آزمایش‌های بیماران تحت همودیالیز

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 298-307

علی مؤمنی؛ فرامرز محمدعلی بیگی؛ زهرا دهقانی؛ سلیمان خیری


مقایسه‌ی دو روش واکسیناسیون هپاتیت B و پیگیری 20 ماهه در بیماران همودیالیزی

دوره 30، شماره 192، مرداد و شهریور 1391

علی مومنی؛ سلیمان خیری؛ زهرا خدیوی


مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2011-2015

علی اصیلیان؛ حسام حسن‌زاده کاشانی؛ علی مومنی


بررسی رابطه‌ی اسید اوریک سرم با میزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1232-1239

علی مومنی؛ محمود میرحسینی؛ الهه نیازی


بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

علی مومنی؛ شهرزاد شهیدی؛ شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ سلیمان خیری