نویسنده = �������������� ����������
مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1240-1245

شهرام بامداد؛ مهدی روزبهانی؛ رضا روزبهانی؛ شکوفه نظریان؛ حمید رضا غفاریان