نویسنده = مهدی کارگر فرد
تأثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن‌های PGC-1α و MEF2C میتوکندری بافت عضلانی موش‌های نر نژاد Wistar

دوره 37، شماره 521، خرداد و تیر 1398، صفحه 303-309

10.22122/jims.v37i521.11619

علی‌اکبر استکی اورگانی؛ وحید ولی‌پور ده‌نو؛ مهدی کارگر فرد؛ احسان قهرمان‌لو


تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر فاکتور 8 و زمان انعقاد خون (PTT) در مردان مبتلا به هموفیلی

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1878-1883

مرضیه سطانی؛ مهدی کارگر فرد؛ مریم نادی؛ مهدی حسینی


اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سروتونین و دوپامین زنان معتاد زندان مرکزی اصفهان

دوره 30، شماره 204، مهر و آبان 1391

عفت‌السادات وفامند؛ مهدی کارگر فرد؛ سید محمد مرندی


تأثیر یک جلسه تمرین حاد شنا بر تغییرات سطوح بتااندروفین و کورتیزول سرم شناگران سرعت مرد

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 457-466

مهناز سینایی؛ مهدی کارگر فرد؛ غلامرضا شریفی؛ رضا روزبهانی؛ علیرضا عرب زاده