نویسنده = مهشید حقیقی
اختلال آنزیم‌های کبد در کارگران پالایشگاه قطران اصفهان

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 606-514

حمید توکلی؛ زهرا قائم مقامی؛ محمد حسن امامی؛ پیمان ادیبی؛ حمید گله داری؛ مهشید حقیقی؛ علی غلامرضایی


بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 759-766

غلامرضا مهاجری؛ منصور صفایی؛ مهشید حقیقی؛ سیدعباس طباطبایی؛ سیدمظفر هاشمی؛ مسعود امامی؛ وحید گوهریان