نویسنده = محمد کارگر
شناسایی مولکولی و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های تولید کننده‌ی شیگاتوکسین اشریشیاکلی در کودکان زیر 5 سال شهر یاسوج

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 67-78

محمد کارگر؛ وحید آیین؛ عباس دوستی؛ محسن غلامی؛ مریم همایون


بررسی مقایسه‌ای کارایی روش جدید تکثیر هم دمایی به واسطه‌ی حلقه و روش‌های متداول تشخیص هپاتیت C

دوره 31، شماره 261، آذر و دی 1392، صفحه 1876-1884

محمد کارگر؛ اعظم عسکری؛ عباس دوستی؛ صادق قربانی دالینی


بررسی فراوانی آلل‌های STR در مجرمین زندانی در استان فارس

دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2125-2133

محمد زارعیان جهرمی؛ محمد کارگر؛ مهدی کارگر؛ ساره رییس‌زاده جهرمی


چندشکلی‌های ژنتیکی vacA و cagA در سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران گوارشی در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

عباسعلی رضاییان؛ محمد کارگر؛ نگار صعود؛ صادق قربانی دالینی


پلی‌مورفیسم‌های ژنی عامل نکروزدهنده‌ی تومور آلفا در افراد بومی جنوب ایران

دوره 30، شماره 179، فروردین و اردیبهشت 1391

محمد کارگر؛ معصومه رحمانیان؛ مجید یاوریان؛ احمد آقانگهی؛ صادق قربانی دالینی


استفاده از روش Real-time PCR و پروب های اختصاصی آلل TaqManبه منظور شناسایی جهش های نقطه ای مقاومت به کلاریترومایسین در هلیکوباکتر پیلوری

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 65-73

محمد کارگر؛ صادق قربانی دالینی؛ عباس دوستی؛ نگار صعود