نویسنده = ���������������� ����������
اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1324-1336

محمدرضا سهرابی؛ محمد رحمتی رودسری؛ حمید سوری؛ مریم مرتضوی؛ شهلا قنبری؛ شهناز نظرعلی؛ مهناز بالادست؛ ایاد بهادری منفرد؛ سید سعید شریعت؛ مجید ملکپور؛ علی اصغر کلاهی