نویسنده = محسن محمودیه
بررسی میزان عود پس از عمل کیست هیداتید کبد بر اساس تقسیم‌بندی سازمان جهانی بهداشت (WHO)

دوره 36، شماره 495، مهر و آبان 1397، صفحه 1064-1070

10.22122/jims.v36i495.10062

بهنام صانعی؛ نیایش هادی؛ شایسته جانقربان


بررسی میزان بروز فیستول پانکراس پس از انجام پانکراتیکو ژوژنوستومی در بیماران تحت جراحی Whipple

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1106-1113

بهنام صانعی؛ محسن کلاهدوزان؛ حمید رضا جعفری؛ محمد حسین صانعی


مقایسه‌ی نتایج ترمیم اولیه‌ی جراحی سینوس پیلونیدال ساکرال در دو تکنیک Tie over و Closed suction drainage

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1844-1850

بهنام صانعی؛ محسن محمودیه؛ علی‌اصغر صلاحی کجور؛ رضا سلوکی؛ امیرحسین داورپناه جزی