نویسنده = ���������� �����������������
بررسی دو روش تعبیه‌ی کاتتر وریدی همودیالیز از نظر عوارض و میانگین مدت کارایی کاتتر

دوره 30، شماره 189، خرداد و تیر 1391

علی‌اکبر بیگی؛ اکبر کارگری؛ حافظ قاهری؛ امیرحسین داورپناه جزی


بررسی عوارض و کارکرد کاتترهای دایمی ‌‌و موقت ورید مرکزی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2011-2017

علی‌اکبر بیگی؛ حافظ قاهری؛ امیر حسین داورپناه جزی؛ لیلا علوی