نویسنده = ���������� ������ ��������������
مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1887-1893

نظام الدین برجیس؛ سید احمدرضا اخوت؛ محمود بلوچی؛ سوسن میرالهی؛ ارسطو اشتری


نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 947-951

نظام الدین برجیس؛ زهرا عبدیزدان؛ سید احمدرضا اخوت؛ نازنین غلامی قصری؛ علی سالم