نویسنده = یحیی مدیحی
بررسی فراوانی نفروپاتی دیابتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1

دوره 37، شماره 529، مرداد و شهریور 1398، صفحه 617-623

10.22122/jims.v37i529.11673

ندا مستوفی‌زاده؛ عطیه رشیدی؛ الهام هاشمی دهکردی؛ مهین هاشمی‌پور؛ آرزو عتاری؛ مهریار مهرکش؛ یحیی مدیحی


بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک در شهر اصفهان با استفاده از پرسشنامه هایPedsQl Tm4.0 Generic Core

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 323-331

آلاله قیصری؛ زیبا فرج‌زادگان؛ گلنوش شاهوردی؛ علیرضا مریخی؛ یحیی مدیحی